Ai Weiwei's Colored Vases, 2006-2008Ai Weiwei's Title unknownAi Weiwei's Coca-Cola Vase, 2011Ai Weiwei's Tree, 2010Ai Weiwei's Handcuffs, 2011Ai Weiwei's Marble Doors, 2007Ai Weiwei's Marble Doors, 2007Ai Weiwei's Forever BicyclesAi Weiwei's Untitled, 2006Ai Weiwei's Grapes, 2008Ai Weiwei's Forever, 2003Ai Weiwei's Beijing Olympics Stadium, 2008Ai Weiwei's Kui Hua Zi. Sunflower Seeds, 2010Ai Weiwei's Sunflower Seeds, 2010